• Slide 0
YEN T.H. NGUYEN

Brigham and Women’s Hospital

Harvard Medical School

65 Landsdowne St, Cambridge, MA 02139

Phone: (857)384-9053

E-mail: yennguyen.tv90@gmail.com

ytnguyen@bwh.harvard.edu

http://yennguyen.world/

 

EDUCATION

PhD., Biomedical Sciences

Seoul National University (South Korea), 2020

B.Sc., Medical Technology (4-year program)

Ha Noi Medical University (Vietnam), 2018

EMPLOYMENT

Seoul National University: Postdoctoral Fellow, 09/2020 - 11/2022

Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School: Postdoctoral Fellow, 12/2022 - Present

 

Share

Trả lời
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Copyright © 2022 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn